Företaget

Mycket mer än bara cisterner
Sedan starten 1972 har vi på ABG utvecklat våra produkter för att möta våra
kunders behov. Idag erbjuder vi marknadens bredaste program för drivmedels-
hantering, till uthyrning, försäljning och leasing.

TANKNINGSSYSTEM
Omfattande standardutrustning
Merparten av ABG´s cisterner med pump är standardutrustade med det vattenabsorberande
filtret bränslevakten, manlucka, benställning, påfyllnadskapsel 2”, sugrör, luftrör, oljestopp och elektroniskt överfyllnadsskydd.
Uthyrning
Du som hyr eller köper cistern hos oss kan vara säker på att ha kvalitetsprodukter som svarar
upp till marknadens krav.
Hyra inkluderar;
– Gratis besiktningsbyte, alt besiktning på plats
– Fri service av utrustning vid normalt slitage
Bränsleregistreringssystem – Din egen mack
Vi erbjuder bränsleregistreringssystem för olika storlekar på vagnparker från 24 användare och uppåt.
– Bränsleregistreringen sköts helt automatiskt
– Systemen är enkla att använda
– Förarna kan tanka dygnet runt
– Företagen kan göra egna inköp av drivmedel
– Undviker kostsamma misstag
– Endast godkända användare ges tillgång
– Har utökningsmöjligheter

MILJÖTILLBEHÖR
Drivmedel och eldningsolja är mycket miljöfarliga och bör förvaras under betryggande former.
Bränslevakten
vattenabsorberande filter som monteras efter pumpen.
– Billigaste motorförsäkringen
– Med bränslevakten håller drivmedlet alltid samma höga standard som vid leveransen.
– Blir filtret fyllt av smuts och vatten stryper det flödet av drivmedlet.
– Filtren finns för pumpflöden från 40-130 liter.
Miljölådor
– Regnkrage

CISTERNER FÖR SPECIELLA ÄNDAMÅL
ADR-cisterner
– Konstruerade för extremt hårda påfrestningar
– Godkända för transport i upp till 110 km/tim
– Finns från 60-3000 l
– Kan i flesta fall utrustas med låsbart skåp bygel-, kätting-, eller BM-lyft.