Dubbelmantlade Cisterner

Samtliga ABG´s cisterner är standardutrustade med manlucka, benställning, påfyllnadskapsel 2″, sugrör, luftrör och elektroniskt överfyllnadsskydd. Invändigt är cisternerna behandlade med ett av Statens anläggningsprovning godkänt system och utvändigt blästrade, grund- och täckmålade. ABG´s cisterner uppfyller kraven enligt myndigheternas bestämmelser.

1 produkt

  • Dubbelmantlad Cistern 5000L-180000L