Elektriska Överfyllnadsskydd

TEKNISK DATA: Justeringslängder typ Ö1: 125-250 mm. Ö2 80-360 mm. Ö3: 125-170 mm.

Produktdokumentation

Kategori:

Beskrivning

Konstruktion/användningsområde
Termistorgivare med R1/2″-anslutning i mässing med integrerad överfyllnadsskyddskontakt för direkt anslutning till tankbil.
Längdjustering utföres enkelt genom en smidig teleskopfunktion. Givarna är helt trycktäta och är godkända att användas i explosionfarliga miljöer enligt certifikat SP 03ATEX3608X (Ö1), SP03ATEX3612X (Ö2) samt
SP 03ATEX3607X (Ö3).
Är dock ej lämpliga att användas i etanol eller metanol.
Givarens kännande element utgörs av en stålinkapslad termistor av PTC-typ. PTC = positiv temperatur koefficient, innebär att termistorn då den genomflyts av en egensäker ström, ökar sin resistans samtidigt
som temperaturen i termistorn stiger. Eftersom termistorn endast kan uppnå sin högre temperatur då den befinner sig i luft eller gas kan förstärkaren, vilken är ansluten till termistorn, avgöra om termistorn befinner sig i luft, gas eller vätska.
Givarna kan användas för cisterner innehållande bensin, diesel, eldningsolja 1 samt fotogen.

  • Ö1: Rakt med hankontakt, justerbart.
  • Ö2: Rakt med 5 meter kabel och hankontakt, justerbart.
  • Ö3: Vinklat 45 garder med hankontakt, Justerbart