Filterhållare med insatsfilter för diesel, CENTURION

TEKNISK DATA: Max.arbetstryck 3,4 bar, Max. differentialtryck 1,7 bar.

Produktdokumentation

Kategori:

Beskrivning

Konstruktion/användningsområde
Filterhållare med insatsfilter som är vattenupptagande, 30 micron.
Specielt lämpad för pumpar med högre flödeshastigheter.
1″ röranslutningar.

FE2: Filterhållare CENTURION I BSPP med 1″ röranslutningar.
Komplett med HYDROSORB E-HS30-II, vattenabsorberande filter med 30 microns partikelfilter.
Flödeshastighet max 110 L/Min.

Tilläggsutrustning
FE3: Insatsfilter HYDROSORB E-HS30-II. Vattenabsorberande filter med 30 microns partikelfilter.