Nivåmätare för stationär cistern

TEKNISKA DATA: – Anslutning G40 (1 1/2”) – Vändbar skala anger på ena sidan fyllningshöjd 0-150 cm och på den andra 0-250 cm –
Mätarhus i UV-beständig plast, höjd 85 mm från överkant gänga.

Produktdokumentation

Kategori:

Beskrivning

Konstruktion/användningsområde
N7 är en flottörmätare för stationära inomhus- och utomhuscisterner som innehåller diesel eller eldningsolja -1 och är utrustade med låsbalk.
För cisterner upp till 250 cm höjd.
Nivåmätaren är graderad i cm.